Kayak

Navegar per l’Ebre amb caiac ofereix nous punts de vista sobre el paisatge. El ritme pausat amb el que discorre l’embarcació permet contemplar l’entorn amb absoluta tranquil·litat i, fins i tot, aturar-se en alguna de les platges fluvials, endinsar-se pels braços del riu o apropar-se al bosc de ribera.