Riu Ebre

L’Ebre (en castellà, basc i aragonès Ebro, en llatí Hiberus Flumen) és el riu més cabalós de la península Ibèrica i l’únic gran riu peninsular que aboca a la Mediterrània. Neix al vessant sud de la Serralada Cantàbrica, des d’on segueix una trajectòria ESE amb una longitud d’uns 910 km i 83.093 km² de conca fins a la Mediterrània, on desemboca formant un ample delta de 500 km².