Caseres

El topònim de Caseres té l’origen, segons la tradició, en la gran abundància de caça del seu terme. El municipi està situat a la vora del riu Algars. La bellesa dels paratges naturals propis d’aquest riu és un dels atractius d’aquesta població. L’economia del municipi es basa en l’agricultura, on l’ametller, l’olivera i la vinya en són els seus principals conreus. Seguint pel camí del riu Algars, aproximadament a 4 Km. del poble es troba el lloc d’Almudèfer, amb les restes del Castell i de l’església de Santa Anna. Pel recorregut es poden contemplar diferents escultures del projecte Art al Ras.

Més Info